Amics de la Vall del Ges

Avisos

22, 23 i 24 d'abril .- Fi de setmana a la Vinyeta

Aquest serà el 4er any que lloguem la casa de la Vinyeta, serà el cap de setmana 24,25 i 26 d'Abril Us adjuntem un pdf amb activitats i horaris. MOLT IMPORTANT: Els que vulgueu venir a dormir, dinar o sopar ho teniu que avisar abans de dijous 21 d'Abril. Per esmorzar el diumenge NO fa falta avisar

Prohibició de fer foc al bosc

El diumenge 15 de març comença la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals, que es mantindrà fins al 15 d’octubre, amb l’objectiu de prevenir els incendis forestals. Aquesta prohibició està recollida en el Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

24, 25 i 26 d'abril .- Fi de setmana a la Vinyeta

Aquest serà el 3er any que lloguem la casa de la Vinyeta, serà el cap de setmana 24,25 i 26 d'Abril Us adjuntem un pdf amb activitats i horaris. MOLT IMPORTANT: Els que vulgueu venir a dormir, dinar o sopar ho teniu que avisar abans de dijous 23 d'Abril. Per esmorzar el diumenge NO fa falta avisar

Camins que no ès poden fer

Camí dels Maquis

Dès de St.Pere a la Portella. De la Portella enllà es pot passar.

Camí que passa pel costat de Rabassola

Camí que passa per la casa d'Espaulella